Informes psicològics

 

Informes psicològics » Psicólogo Malgrat CÁRABO psicologia
N

Informe psicològic pericial

Informes psicològics per tribunals.

N

Informes psicopedagògics

Informes psicopedagògics per a col·legis i pares.

N

Informe psicològic clínic

Informe per a la persona que vol conèixer el seu estat psicològic.

Què són els informes psicològics?

Els informes psicològics són informes que tenen com a objectiu aportar informació sobre l’estat psicològic d’una persona. En aquests informes es presenten dades fiables obtingudes a través d’entrevistes i proves avalades científicament, que posen en relleu el problema de la persona i serveixen per ajudar a decidir i establir l’assessorament, diagnòstic, pronòstic, tractament, opinions i orientacions en funció de l’tipus d’informe.

Quins tipus d’informes psicològics existeixen?

Informe psicològic pericial: la finalitat d’aquest informe és aportar al procés judicial una valoració psicològica objectiva a través de tècniques i instruments que ajudin al jutge a dictar sentència. Hi ha diversos tipus d’informes psicològics per jutjats, entre els més habituals trobem:

Idoneïtat per a la guàrdia i custòdia.
Efectes psicològics de la separació / divorci.
Revisió del règim de visites.
Efectes psicològics de la violència de gènere.
Efectes psicològics de la violència familiar.
Incapacitats laborals temporals o permanents.
Seqüeles psicològiques de negligències mèdiques.

Informe psicopedagògic: l’objectiu és aportar informació útil per a la família i el professorat amb la finalitat que el nen o la nena evolucioni de manera favorable a nivell escolar. Aquests informes orienten i assessoren família i educadors sobre les pautes educatives a seguir en el desenvolupament del menor i proposen la intervenció psicopedagògica necessària per millorar les competències i abordar dificultats d’aprenentatge.

Informes psicopedagògics per a nens amb problemes d’aprenentatge.
Informes psicopedagògics de nens amb Diversitat Funcional
Informes psicològics de nens amb problemes de conducta.
Informes psicològics de nens amb problemes emocionals.

Informe psicològic clínic: presenten resultats i conclusions de l’avaluació psicològica, així com la intervenció proposada.

Informes per baixes que requereixi un metge.
Informes per justificar alguna conducta.
Informes per justificar l’assistència a salut mental.

Quant costa un informe psicològic?

Els preus dels informes psicològics varien en funció del temps i proves que s’han d’utilitzar. Pots conèixer els nostres preus a l’apartat de TARIFES

Com et podem ajudar?

t’ajudem | te ayudamos